DSTA

 

DSTA (Danish Sail Traning Association) er de danske skole- og øvelsesskibes forening. Det er DSTAs formål at støtte danske sejlførende skole- og

øvelsesskibe, der beskæftiger sig med unges oplæring til søs, at give unge danske mulighed for at møde unge fra andre nationer i venskabelig kappestrid og

andet samvær i forbindelse med oplæring til søs og at bidrage til at udvikle venskab og forståelse på tværs af politiske og kulturelle skel.

De står i spidsen

for DSTA

DSTA ledes af en fem m/k stor bestyrelse. Den er senest sammensat i forbindelse med årsmødet ultimo januar 2016 og består af:

 

  • Jesper Kramp Amholt - formand og dansk repræsentant i International Council under Sail Training International
  • Leif Ervolder - næstformand (valgt

for skibene)

  • Simon Wosniak - kasserer (valgt for de personlige medlemmer)
  • Villy Grøn (valgt for byerne)
  • Helle Jespersen (valgt for virksomhederne/organisationerne)

 

  • I bestyrelsesmøderne og -arbejdet deltager desuden Asbjørn Vollmer Jeppesen (dansk repræsentant i International Youth Forum under Sail Training International).

Sådan bliver du

medlem af DSTA

DSTA optager med glæde skibe, byer, organisationer og enkeltpersoner, der kan gå ind for foreningens formål.

 

Indmeldelse sker ved at sende en mail med anmodning om at komme med i DSTA.

Se kontaktinformation her.

 

Kontingentet er pr. 2014 fastsat til 5.000 kr. for byer, 1.000 kr. for organisationer, 500 kr. for skibe og 200 kr. for enkeltpersoner.

Copyright © All Rights Reserved