Fire kategorier

 

DSTA (Danish Sail Traning Association) er de danske skole- og øvelsesskibes forening. Det er DSTAs formål at støtte danske sejlførende skole- og

øvelsesskibe, der beskæftiger sig med unges oplæring til søs, at give unge danske mulighed for at møde unge fra andre nationer i venskabelig kappestrid og

andet samvær i forbindelse med oplæring til søs og at bidrage til at udvikle venskab og forståelse på tværs af politiske og kulturelle skel.

Skibsmedlemmer

af DSTA

DSTA's gruppe af skibsmedlemmer tæller i øjeblikket:

 

 

Personlige medlemmer

i DSTA

 

DSTA tæller et antal personlige medlemmer. Der er tale om dels betalende medlemmer, dels legatmodtagere, der som en del af deres legat får et års frit medlemsskab af DSTA.

Bymedlemmer

af DSTA

Bymedlemmerne af DSTA er disse byer, der for flertallets vedkommende en eller flere gange har været vært for The Tall Ships Race - verdens største arrangement for skole- og øvelsesskibe:

 

 

Organisationer

i DSTA

 

DSTA's gruppe af organisationer tæller aktuelt:

 

Copyright © All Rights Reserved