Velkommen

 

DSTA (Danish Sail Traning Association) er de danske skole- og øvelsesskibes forening. Det er DSTAs formål at støtte danske sejlførende skole- og

øvelsesskibe, der beskæftiger sig med unges oplæring til søs, at give unge danske mulighed for at møde unge fra andre nationer i venskabelig kappestrid og

andet samvær i forbindelse med oplæring til søs og at bidrage til at udvikle venskab og forståelse på tværs af politiske og kulturelle skel.

Stå til søs med et

legat fra DSTA

DSTA forventes også i 2016 at administrere portioner fra DSTA-legatet og Oman Bursary.

 

Fælles for legaterne er, at de gives til unge danskere, så de kan komme til søs og stifte bekendtskab med eller udbygge deres kendskab til sail training - læring, dannelse og uddannelse til søs.

 

Information om ansøgningsfrist(er) for 2016 følger snarest på website og Facebook-side.

Danske værtshavne

igen i 2018 og 2019

I 2018 er det endnu en gang Esbjerg, der lægger kaj til The Tall Ships Races - og året efter er der dobbelt dansk deltagelse, idet racet begynder i Aalborg og efter et par norske havne slutter i Arhus.

 

Copyright © All Rights Reserved